Gwesty Porth Tocyn

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Bwlchtocyn, Abersoch, Gwynedd, LL53 7BU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 713303 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07789 994942

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@porthtocynhotel.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://porthtocynhotel.co.uk

Mae Porth Tocyn yn fusnes teuluol sydd yn dathlu dros 70 mlynedd o wasanaeth llwyddiannus. Nid yn unig mae'n cynnig tŷ gwledig Cymreig clasurol gyda golygfeydd syfrdanol ar draws Bae Ceredigion i Eryri, ond mae hefyd yn dŷ bwyta sydd wedi ei gydnabod yn un o'r goreuon yng Nghymru yn barhaus ers dros 60 mlynedd. Mae Porth Tocyn yn encil delfrydol ar gyfer cyplau, yn lle rhagorol i deuluoedd ac yn eistedd ar Lwybr Arfordir Cymru, gyda gerddi a phwll nofio, a dim ond tafliad carreg i ffwrdd o'r traeth. Yn ogystal â'r gwesty, mae bwthyn hunan arlwyo hyfryd a chwt bugail clyd, ar gael i'w rhentu trwy gydol y flwyddyn.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Pwll nofio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail