Gwesty Dolawel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3HS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 830511 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07763 418413

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@dolawel.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.dolawel.co.uk/

Mae Tŷ Llety Dolawel yn darparu llety gwely a brecwast 4 Seren yng nghanol Eryri. Lleolir Dolawel ym mhentref Rhiwbryfdir, ar gyrion Blaenau Ffestiniog, y dref llechi nodweddiadol. Mae'r pentref wedi ei amgylchynu gan ysblennydd a harddwch Parc Cenedlaethol Eryri. Adeiladwy y tŷ dros 100 mlynedd yn ôl, yn gyn-breswylfa i reolwr chwarel lechi y dref, ac mae bellach wedi ei foderneiddio yn chwaethus. Wedi'w leoli ger yr A470, mae'n hawdd dod o hyd i Dolawel, ond eto gellir gwarantu heddwch a llonyddwch ar gyfer y gwesteion i gyd. Darperir parcio oddi fewn i'r safle. Dim ond 10 munud i ffwrdd ar droed ydi'r orsaf reilffordd. Mae digon o ofod yn y llety gydag ystafelloedd mawr, cyfforddus, a chyfleusterau en-suite. Mae pob un o'r ystafelloedd gyda gwydr dwbl, gwrês canolog a'u dodrefnu i'r safon uchaf, gyda theledu lliw / DVD, te a choffi, pwyntiau siafio a sychwyr gwallt.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Croesewir teuluoedd
 • Cadair uchel ar gael
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • WiFi am ddim
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Disgrifiad Cryno