The Gunroom Restaurant at Plas Dinas

Plas Dinas Country House, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830214

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@plasdinas.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plasdinas.co.uk/

Croeso i brofiad bwyta diweddaraf a mwyaf ffasiynol Caernarfon - Bwyty'r Gunroom yn nhŷ gwledig Plas Dinas. Dan arweiniad y Prif Gogydd arobryn a phersonoliaeth teledu Daniel Ap Geraint, mae Bwyty'r Gunroom yn cynnig cinio traddodiadol tŷ gwledig gyda chyffyrddiad o hudoliaeth Llundain. Yn gwasanaethu detholiad o De Prynhawn a bwydlenni misol arobryn gan ddefnyddio'r cynnyrch lleol gorau yn unig. Mae bwyty'r Gun Room wedi ei leoli yn nhŷ hanesyddol Plas Dinas, ac mae'n cynnig llety mewn deg ystafell wely wedi eu steilio'n unigol gyda chysuron pum seren mewn amgylchedd hanesyddol, ond hamddenol, mewn tiroedd hyfryd.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Toiled
  • WiFi am ddim
  • WiFi ar gael
  • Talebau rhodd ar gael