Gradient Adventure

Creigle, Brynrefail, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3NY

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07817 995962

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.gradientadventure.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Llenwch eich diwrnod ag adrenalin. Nofiwch, llithrwch, abseiliwch neu gwibiwch ar y weiren wib hyd yn oed i lawr rhai o hafnau a cheunentydd trawiadol Eryri. Yn syml, dyna yw hafnwibio; antur go iawn. Os yw hynny’n swnio’n ormod i chi, yna mae sgrialu ceunentydd yn ddewis perffaith. Llawn cymaint o hwyl i’r rhai llai mentrus. Mae Gradient Adventure yn arbenigo mewn cynnig cyfleoedd cyffrous i hafnwibio a sgrialu ceunentydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Gradient Adventure, sy’n eiddo Glyn Calland, ac yn cael ei redeg ganddo hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o anturiaethau awyr agored cyffrous eraill, fel aforgampau, dringo, mynydda, cerdded mynyddoedd, ceufadu a chanŵio. Mae Glyn yn Hyfforddwr Mynydda, Hyfforddwr Canŵio ac athro cymwysedig. Mae wedi byw a gweithio yn Eryri am 20 mlynedd.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw