Glagwydd Propor

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page David Weston

4 High St, Tywyn, LL36 9AF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 712169 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07456232423

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@propergandertywyn.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.propergandertywyn.com/

Rydym yn dŷ bwyta sy’n frwd dros ein hetifeddiaeth a’n cynnyrch Cymreig. Rydym yn cael ein cig eidion gwartheg duon Cymreig oddi wrth y cigydd yn Aberdyfi ac rwy’n hwylio o Aberdyfi ar ‘Our Endeavoer’, cwch Dai Hughes, i ddal cimwch, berdys a’r crancod yr ydym yn ei coginio yn ein cegin. Yn ddi-os, bydd yr helfa a ddaliasom ar y bwrdd y noson honno. Fe ddaw ein cwrw o Fragdy’r Gader yn Nolegllau a’n jin o Ddistyllfa’r Ddyfi yng Nghorris. Mae’r seidr, wisgi a fodca Cymreig ar gael yma hefyd. Dyma’r hyn yr ydym, dyma’r Clagwydd Propor.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mynedfa i’r Anabl
 • WiFi ar gael
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Talebau rhodd ar gael
 • Croesewir teuluoedd
 • Parcio
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Toiled
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir Cŵn
 • WiFi am ddim