Garddfon Inn

1 Beach Road, Y Felinheli, LL56 4RQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 670359

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page nick@garddfon.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.garddfon.co.uk/

Wedi'i lleoli ym mhentref Y Felinheli ar lannau hardd yr Afon Menai, mae Tafarn y Garddfon yn enghraifft wych o dafarn gymunedol draddodiadol Gymreig. 

Gan gyfuno croeso cynnes tafarn leol gyda bwyd blasus a gwasanaeth rhagorol, mae'r dafarn hanesyddol hon wedi bod yn croesawu cwsmeriaid ers dros 200 mlynedd. Mae'r awyrgylch wych yn cael pobl i ddychwelyd dro ar ôl tro; rydym ni yn falch iawn o'r llety hanesyddol hwn. 

Mwynheir cwrw go iawn a gwinoedd yn ein bistro lle mae digonedd o fwyd o ansawdd rhagorol heb roi straen ar y pwrs. Mwynhewch dreulio amser yn y dafarn deuluol hon, profwch yr awyrgylch leol a morwrol ac astudiwch yr hen ffotograffau ac arteffactau.