Gaerwen Farm Cottages

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Ynys, Cricieth, Gwynedd, LL52 0NU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810324

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gaerwen@btopenworld.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gaerwenfarmcottages.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein ffermdy Cymreig traddodiadol neu yn y bwthyn sydd wedi’i foderneiddio. Awyrgylch gartrefol, glân, gyda’r holl offer ac wedi’u dodrefnu’n gyfforddus. Wedi’u lleoli’n ganolog i fynd am dro i’r traethau, y mynyddoedd a’r llynnoedd, neu i wneud dim ond ymlacio yn yr ardd yn mwynhau golygfeydd godidog o Eryri a dadflino yn nistawrwydd y wlad. Llyfryn gwybodaeth ar gael.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • En-Suite
 • Cadair uchel ar gael
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siaradir Cymraeg
 • Fferm weithiol
 • Gwasanaeth gwarchod/offer gwrando plant
 • Codir ffi am danwydd/nwy
 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Cawod
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael
 • Archebu ar-lein ar gael