Fframiau Cyf

Unit 4, Parc Gwledig, Llanberis, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870922

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@fframio.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.fframia.com/

Mae gweithdy ac oriel Fframia wedi bod yn gweithredu o eiddo yn Llanberis, gogledd Cymru ers dros 10 mlynedd. Yn ystod yr amser yma, rydym wedi ennill llawer iawn o wybodaeth a phrofiad wrth werthu a fframio celf. 

Rydym wedi dysgu bod deunyddiau crefftwaith ac ansawdd o safon ynghyd â gwasanaeth cyfeillgar a dibynadwy yn golygu cwsmeriaid bodlon. Mae llawer o'n busnes yn dod gan yr un cwsmeriaid a'u bod yn ein hargymell i fusnesau newydd. Mae llawer o artistiaid mwyaf adnabyddus yr ardal yn defnyddio ein gwasanaeth fframio oherwydd ein bod ni'n ddibynadwy ac yn wybodus. 

Mae ein galeri yn cynnwys ystod helaeth o brintiau argraffiad cyfyngedig gan artistiaid gorau'r ardal, rydym yn gwerthu'r rhain wedi'u fframio, wedi'u gosod neu yn rhydd, mae gennym hefyd ddetholiad mawr o brintiau wedi'u fframio a'u gosod ar werth. 

Dewch i ymweliad â ni.