Euron Jones Photography

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Euron Jones

43 High Street, Pwllheli, LL53 5RT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 612238 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07879 401765

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page mail@euronjonesphotography.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.jejonesphotographer.com

Mae Euron Jones wedi bod yn ffotograffydd proffesiynol ers tua 17 mlynedd. Mae'n byw ym Mhwllheli yng Ngogledd Orllewin Cymru, mae ganddo angerdd dros ei deulu, ffotograffiaeth a bwyd a rygbi a ... a dyna gyd. Fel ffotograffydd, mae'n gweld pob cyfle ffotograffiaeth fel cyfle i greu rhywbeth gwahanol a rhyfeddol, i syfrdanu ei gwsmeriaid. "Rwyf bob amser yn anelu at wneud y gwaith nesaf yn unigryw ac yn arbennig ar gyfer fy nghwsmeriaid. Rwy'n ceisio cadw fy ngwaith yn ffres a chyffrous ac rwy'n mwynhau'r her y mae pob swydd newydd yn ei gynnig".