Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023

  • 5 Awst 2023 - 12 Awst 2023

Boduan, Gwynedd, LL53 6DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0845 4090 900

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gwyb@eisteddfod.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://eisteddfod.cymru/llŷn-ac-eifionydd-2023

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant a’r iaith yma yng Nghymru ac fe’i chynhelir yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn.

Yr Eisteddfod yw’r ffenest siop berffaith i gerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a llawer mwy. Gan gwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae'n ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy'n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg a'r rhai nad ydynt yn siarad yr iaith, yn ogystal â siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn.  Ceir offer cyfieithu yn y Pafiliwn yn ystod yr wythnos, a chanolfan arbennig ar gyfer dysgwyr ar y Maes.

Newyddion

Ymweld â'r ardal? Darllenwch ein herthyglau sy'n tynnu sylw at y gwahanol lefydd y gallwch ymweld â nhw yn ardal Llŷn ac Eifionydd.