Dyfi Cottages

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

The Old Bake House, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 767111

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@dyfi-cottages.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.dyfi-cottages.co.uk/

Croeso i Dyfi Cottages & Gwyliau Aberdyfi. Mae Dyfi Cottages yn cynnig sawl eiddo hunanarlwyo a ddewiswyd yn ofalus yng nghyrchfan glan môr Aberdyfi, ac mae pob un ohonynt wedi cael eu harolygu a'u graddio gan Croeso Cymru. Yma fe welwch un o'r dewisiadau ehangaf a gorau o dai o ansawdd a fforddiadwy yn y lleoliadau mwyaf deniadol yn ne Eryri. Bydd ein staff yn fwy na pharod i roi syniadau ac ysbrydoliaeth i chi, o Gerdded neu Seiclo, Prysur neu Ymlacio, mynd i ymweld â golygfeydd godidog, neu dim ond Adeiladu Cestyll Tywod a Hel Crancod - gallwn bob amser argymell y lle perffaith i chi ymweld â fo. Gall Dyfi Cottages hefyd ddarparu hyfforddiant ffotograffiaeth, teithiau lleoliad ar gyfer ffotograffau, a diwrnodau ffotograffiaeth un i un allan gyda'r ffotograffydd lleol gwobrwyol Paul Fowles. Gobeithiwn eich bod yn rhannu ein cariad i'r rhanbarth hardd hon o Eryri ac yn edrych ymlaen at eich croesawu i wyliau hunan-arlwyo Dyfi Cottages yn fuan iawn.

Mwynderau

 • Llety yn agos i lwybr beicio
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Parcio
 • Cot ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cawod
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd

Gwobrau