Drysau Agored - Cae’r Gors, Caernarfon

  • 21 Medi 2019 - 22 Medi 2019

Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EY

Cae’r Gors yw cartref plentyndod yr awdures Kate Roberts. Ganwyd a magwyd hi yn Rhosgadfan, pentref ger Dyffryn Nantlle, Caernarfon a’r Wyddfa, ar droad yr ugeinfed
ganrif, pan roedd y diwydiant llechi ar adeg fwyaf cynhyrchiol a gweithgar.

Cae’r Gors