Drysau Agored - Archifdy Caernarfon

  • 28 Medi 2019

Doc Fictoria, Cei Banc, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SR

Dewch i gael cip tu ôl i’r llenni yn Archifdy Caernarfon, a chael eich tywys o amgylch yr adeilad. Bydd cyfle i weld deunydd gwreiddiol gan gynnwys papurau newydd, lluniau a’r ddogfen hynaf sy’n dyddio yn ôl i 1177. Bydd cyfle hefyd i blant wneud gwaith celf yn seiliedig ar rhai o gasgliadau’r Archifdy. Os hoffech ‘chwaneg o fanylion am y diwrnod yn Archifdy Caernarfon ffoniwch 01286 679095

10:00am – 4:00pm

Archifdy Caernarfon • Caernarfon Archives