Drysau Agored - Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor

  • 28 Medi 2019

Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UW

Cychwynnodd y Casgliad Swoleg fel adnodd dysgu, ac fe’i defnyddir hyd heddiw. Mae’r casgliad cyfareddol hwn yn cynnwys ysgerbydau llawn, penglogau, tacsidermi, cyrn carw a sbesimenau wedi’u cadw mewn hylif, rhai sydd yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa yn Adeilad Brambell. Gallwch ymweld ag Amgueddfa Hanes Naturiol y Brifysgol nad yw fel rheol yn agored i'r cyhoedd, a dysgu mwy am yr anifeiliaid sy'n cael eu harddangos. Dim angen bwcio.

11:00am - 1:00pm

Amgueddfa Hanes Natur Brambell Natural History Museum