Dave Stephen

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Dave Stephen

Yr Iard, Parc Glynllifon, Caernarfon, LL54 5DY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672472 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07722 917 718

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@davestephen.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://iard.co.uk/

Partneriaeth o dri artist, Ann Catrin Evans, Angela Evans a Dave Stephen yw ' Siop iard' sy'n rhannu gweledigaeth am rhannu eu crefft trwy dysgu a gwerthu gyda eu gilydd.

Mae'r brif siop yng Nghaernarfon ac mae ail siop newydd ei agor ym Mhwllheli.