Cylchdaith Llyn Ogwen

walking

Cyfle ardderchod i gerdded o amgylch Llyn Ogwen ar gyrion Bethesda. Cewch weld Tryfan a’r Glyderau heb dorri gormod o chwys.

Pellter: 4.6 km / 2.9 milltir
Amcan amser: 2 awr
Map Arolwg Ordnans: OS Explorer OL17 Snowdon & Conwy Valley
Parcio: Maes parcio Bwthyn