Cylchdaith Llanbedrog

walking

Trwyn eithaf amlwg ar dde penrhyn Llŷn yw Mynydd Tir-y-Cwmwd, ger Llanbedrog, ac sy’n cynnig cylchdaith ar lwyfan o dir uwch Bae Ceredigion. Mae'r daith yn cynnwys llwybr drwy winllan o goed caled, aeddfed Plas Glyn-y-Weddw ac yna taith o amgylch rhostir y penrhyn, gyda golygfeydd panoramig i bob cyfeiriad.

Pellter: 3.6 km / 2.3 milltir
Amcan asmer: 2 awr
Map Arolwg Ordnans: OS Explorer Map 253
Parcio: Maes Parcio Llanbedrog, 50 gofod (am ddim i aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol) neu faes parcio Oriel Plas Glyn y Weddw (am ddim i aelodau'r Oriel), LL53 7TR.

Llanbedrog Circular Walk
Cylchdaith Llanbedrog