Cwm Idwal

walking

Mae Cwm Idwal yn ddyffryn crog ysblennydd wedi'i hamgylchynu gan rai o'r copaon uchaf yn Eryri, gan wasanaethu fel enghraifft glasurol o bosibiliad cerflunio'n ddramatig gan iâ miloedd o flynyddoedd yn ôl.

Cydnabyddir yn swyddogol yn Warchodfa Natur yn 1954, Cwm Idwal oedd Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyntaf Cymru (NNR) ac mae'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Wedi'i amgylchynu gan gregiau uchel, sgriwiau, morān a chreigiau wedi'u chwalu gyda gwynt, dyma un o'r llefydd gorau i weld sut mae prosesau rhewlifiant ac ôl-rhewlifol yn siâp ein tirwedd.

Mae daith serth yn gychwynnol ond ewch dros y bont i weld Afon Idwal yn ei holl ogoniant.

Pellter: 4.8 km / 3.0 milltir
Amcan amser: 3 hours
Map Arolwg Ordnance: Landranger 115
Parcio: Maes parcio Ogwen. Gall parcio yma ac mewn mannau eraill yn y dyffryn lenwi’n gyflym iawn, rydym yn cynghori eich bod yn ystyried parcio yn y pentref cyfagos ym Methesda a dal y bws T10 rheolaidd i fyny i Gwm Idwal.