Crwydro Môn a Crwydro Cymru

3 Penrallt, Porthaethwy, Anglesey, LL59 5LP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 713611 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07979 055979

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@waleswalkingholidays.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.waleswalkingholidays.com

Chwilio am wyliau cedded yng Nghymru? Cysylltwch â chwmni Crwydro Môn a Crwydro Cymru. Ers 2006, mae'r cwmn'n cynnig ac, erbyn hyn, yn arbenigo mewn gwyliau cerdded o bob math. Mae pob pecyn yn cynnwys llety dros nos a chludiant bagiau ac yn amrywio o 2-14 diwrnod. Cynllunir pob pecyn yn arbennig ar gyfer gofynion y cwsmer. Erbyn hyn mae'r cwmni yn cynnig gwyliau mewn amrywiaeth o ardaloedd - Eryri, Llwybr Gogledd Cymru, a Llwybrau Cenedlaethol Clawdd Offa a Glyndŵr. Hefyd cynigir teithiau ar bob rhan o Lwybr Arfordir Cymru (cyfanswm o 870 milltir), sy'n cynnwys Gogledd Cymru, Llŷn, Meirionnydd, Ceredigion, Penfro, Gŵyr, Caerfyrddin a De Cymru yn ogystal ag Ynys Môn, lle mae'r cwmni wedi ei leoli.
Mae Llwybr Arfordir Môn (140 milltir) yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Gall cwsmeriaid sy'n croesi o'r Iwerddon flasu pecyn arbennig "Anglesey Wicklow" gan rannu'r dyddiau rhwng mynyddoedd Wicklow ac arfordir Môn. Pecyn poblogaidd arall i'r cerddwyr sy'n mwynhau y mynyddoedd yn ogystal â'r môr, yw pecyn "Môn ac Eryri" sy'n cynnwys diwrnod i ben Yr Wyddfa a theithiau yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. 

Mwynderau

  • Siaradir Cymraeg
  • Croesewir grwpiau
  • Pecynnau ar gael