Craiglwyd Hall Caravan Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Craiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 623355

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page craiglwyd.hall@thornleyleisure.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.thornleyleisure.co.uk/park/craiglwyd-hall/

Mae parc carafanau hardd Craiglwyd Hall wedi'i leoli ar lethr, gyda golygfeydd syfrdanol dros Landudno ac Ynys Môn. Dyma'r parc i ddewis os ydych chi'n chwilio, nid yn unig am heddwch a llonyddwch mewn lleoliad godidog, ond hefyd os am fod yn agos at yr ardaloedd gwyliau a'r holl atyniadau mawr eraill yng Ngogledd Cymru. Craiglwyd Hall oedd y parc cyntaf a brynwyd gan deulu Thornley yn ôl ym 1961. Mae'r neuadd yn cynnwys lolfa ddeniadol, bar chwaraeon, ystafell gemau teulu a theras awyr agored. Dyma'r amgylchedd perffaith ar gyfer ymlacio a gwylio'r machlud hardd dros Ynys Seiriol. Yn y parc mae lle chwarae i blant a golchdy hefyd.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Cyfleusterau plant
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau