Conwy Water Gardens

Glyn Isa, Rowen, Conwy, LL32 8TP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 650063

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@conwywatergardens.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.conwywatergardens.co.uk

Mae Conwy Water Gardens wei ei leoli yn Nyffryn Conwy ddarluniadol, o fean Parc Cenedlaethol Eryri. Mae digon o weithgareddau ar gael yma - 3 llyn yn llawn pysgod, capybara, chwiaid a bywyd gwyllt, taith gerdded natur, parc chwarae plant a bwyty crempogau Iseldireg wedi ei drwyddedu. Gyda mynediad am ddim, mae Conwy Water Gardens yn lle delfrydol i dreulio peth amser mewn amgylchedd hyfryd.