Coeso i'r Flwyddyn Darganfod. Gwyliau, penwythnosau a diwrnodau i'w cofio yn Eryri

2019 yw Blwyddyn Darganfod Cymru. Dyma eich cyfle i ddarganfod ein gwlad o’r newydd, ac i ganfod rhannau newydd o’n gwlad, Eryri a Llŷn. Dewch o hyd i’ch Cymru chi eleni.

Os ydych chi’n awchu am dirweddau mawr, agored; am gyffro mewn gŵyl; I gyffwrdd darn o hanes; neu am antur newydd sbon – mae digon i’w brofi. 

Dilynwch eich trywydd eich hun, neu dilynwch ‘Ffordd Cymru’ – casgliad o dri llwybr cenedlaethol sy’n eich helpu i deithio hyd a lled y wlad, o Fae Caerdydd I Landudno; o Fôn at y gororau.

Archwiliwch rannau newydd o Lwybr Arfordir Cymru. Teimlwch wefr ar wifren wib hiraf Ewrop. Ac ewch yn ôl mewn amser yn un o 600 o gestyll ein gwlad.

Ar y daith, blaswch fwyd a diod lleol mewn caffis pentrefol, tafarndai hynafol a bwytai Michelin, gan gwrdd â chynhyrchwyr i brofi gin neu chwisgi; halen neu gaws.

A trowch 2019 yn flwyddyn o ddarganfod Cymru, ac o ganfyddiadau personol. Cynlluniwch deithiau diwrnod; neu defnyddiwch Ffordd Cymru i fapio gwyliau i galon y genedl.

Dyma Gymru. A dyma eich cyfle chi i ddarganfod pob math o brofiadau newydd.