Clwb Golff Cricieth

Mynydd Ednyfed, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522154

Ffurfiwyd  yn 1905, ac un o'r aelodau gwreiddiol oedd y Prif Weinidog Prydeinig enwog a'r arwr lleol David Lloyd George. Mae'r cwrs ar ben y bryn uchel hwn yn nodedig am dawelwch ei amgylchedd a'r golygfeydd panoramig dros Arfordir Bae Ceredigion, yr olygfa o'r 9fed safle yng Nghricieth yw un o'r golygfeydd mwyaf godidog a welwch yn unrhyw le.