The Castle Creamery Hufenfa'r Castell

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Eddie Morgan

Capel Dwr, Castle Square, Harlech, LL46 2YH

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07810164547

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hufenfa@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hufenfa.co.uk/

Ein Hufen Iâ

Defnyddiwn y Llaeth Cyfan Cymreig, Hufen Dwbl Cymreig a Siwgr o Ffermydd Prydain yn unig. Yr hyn nad ydym yn ei roi yn ein Hufen Iâ yw diglyceridau mono o asidau brasterog. Nid ydym yn defnyddio unrhyw liwiau neu flasau artiffisial. Mae ein Hufen Iâ yn addas ar gyfer llysieuwyr a coeliag. Rydym yn ychwanegu mynydd o angerdd a chariad i bob hufen iâ a gynhyrchir.

Chwilio am anrheg? Dewch i mewn ac edrych ar ein detholiad o Anrhegion Bwyd, Cawsiau, Cyffeithiau, Cyffug Cymraeg, Mêl, Bara Brith a Chacennau Cymreig. Nid y ni sydd yn eu cynhyrchu'r cyfan, ond gallwn roi ein gair mae dyma’r cynnyrch lleol Cymreig gorau phosib.