Cartio Dan Do Redline

Parth 6, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 669515

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@redlineindoorkarting.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.redlineindoorkarting.co.uk

Cartio Dan Do Redline yw un o’r ychydig Gylchoedd Cartio Dan Do annibynnol yng Nghymru, lle medrwch fwynhau’r prisiau isaf heb gyfaddawdu â diogelwch. Wedi ei leoli o fewn ardal o harddwch anghyffredin, mae Cartio Dan Do Redline wedi ei sefydlu yng Nghaernarfon, Gwynedd, Gogledd Cymru. Y mae’n agos at Ynys Môn, Conwy a holl ganolfannau eraill Gogledd/Canolbarth Cymru a’r Gogledd Orllewin. Cartio Dan Do yw un o’r campau cynhyrfus sy’n tyfu gyflymaf yn y byd. Dewch â’ch ffrindiau a’ch teulu, neu hyd yn oed gydweithwyr, a heriwch nhw i ras sy’n wirioneddol gyffrous!! Ystyrir cartio yn gyffredinol fel cam tuag at rengoedd uwch a mwy costus o gampau ceir. Pam nad anelwch at fod y Lewis Hamilton nesaf!! Darperir ar gyfer pob math ar grwpiau ac unigolion, o ddechreuwyr rhonc i ddigwyddiadau croesawu corfforaethol - y cyfan o dan hyfforddiant arbenigol ein staff, sydd wedi eu hyfforddi’n drwyadl.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Parcio