Canyon Cymru

The Old Post Office, Dolgarrog, Conwy, LL32 8JU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01407 769351

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@canyonwales.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.canyonwales.co.uk/

P'un a ydych chi'n deulu'n chwilio am antur neu mwynhau gweithgareddau cyffrous, eithafol, Canyon Cymru yw'r lle i chi. Mae ein ceunentydd, sydd wedi'u lleoli yn rhanbarthau prydferth, mynyddig Cymru, yn cynnig parc dŵr natur ei hun. Mae Cerdded Ceunentydd yn ddelfrydol ar gyfer pob oedran ac yn ffordd wych o ddod â theulu a ffrindiau at ei gilydd am antur gyffrous. Os ydych chi'n dymuno gwthio ffiniau eich gallu ymhellach yna dyma'r gweithgaredd ar eich cyfer chi. Sgrialu, llithro, abseilio a neidio'ch ffordd i lawr afon fynyddig serth gan fynd ar raeadrau a llinellau zip ar y cyrsiau mwy eithafol.
Mae holl sesiynau Canyon Cymru yn cael eu cyflwyno gan dîm o'r Arweinwyr Ceunentydd gorau sydd ar gael, a  bydd eu profiad, eu cymwysterau a'u hangerdd yn gwarantu profiad 5* i chi. Canyon Cymru yw'r unig ganolfan i gyflawni achrediad Canyon Guide y DU.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Croesewir grwpiau
  • Toiled
  • WiFi ar gael
  • Pecynnau ar gael