Canolfannau Hamdden

Rydym yn gyfrifol am redeg 11 o ganolfannau hamdden o fewn y sir, sy'n cynnig rhywbeth i bawb. O'r unigolion brwdfrydig mewn ffitrwydd sydd am barhau i ymweld â'r gampfa ar eu gwyliau i deuluoedd sydd am fynd i nofio neu rai sydd am ymlacio yn un o'r ystafelloedd iechyd rydym yn gwarantu i gael rhywbeth at ddant pawb.

Mae gan bob Canolfan Hamdden gwahanol gyfleusterau ac gall amseroedd agor amrywio. Ewch ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/hamdden neu cysylltwch â'r Canolfannau Hamdden am fwy o wybodaeth.

Tocyn Wythnos i'r Canolfannau Hamdden am £18.90!

Os ydych yn ymweld â'r ardal, beth am gael tocyn wythnosol i ddefnyddio Canolfannau Hamdden Gwynedd yn ystod eich gwyliau? 

Mae'r tocyn yn cynnwys defnydd diderfyn o'r Ystafelloedd Ffitrwydd*, Ystafelloedd Pwysau* Dosbarthiadau Ffitrwydd a Nofio Cyhoeddus am 7 diwrnod cyfan! Mae'r pecyn hefyd ar gael i drigolion Gwynedd!
*Bydd angen i ddefnyddwyr newydd y gampfa ymgymryd â chwrs cyflwyno i’r offer. Os ydych yn aelod mewn campfa arall dewch â’ch cerdyn aelodaeth efo chi (am fanylion pellach cysylltwch â’r ganolfan).  Noder - mae cyfleusterau’n amrywio o ganolfan i ganolfan. 

Canolfan Hamdden a Tenis Arfon, Caernarfon

Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DU
Ganolfan Hamdden - 01286 676451
Ganolfan Tenis - 01286 676945 canolfanhamddenarfon@gwynedd.llyw.cymru

Canolfan Hamdden
>  2 bwll nofio (25metr x 10metr a 12metr x 10metr)
>  Ystafell newid teulu
>  Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton, sy'n addas ar gyfer pêl-fasged, pêl-rwyd, 5-bob-ochr a gemau cyffredinol
>  2 cwrt sboncen
>  Wal Ddringo
>  Ystafell codi pwysau
>  Neuadd gyffredinol
>  2 gwrt allanol 5-bob-ochr gyda llif olau
>  1 cwrt allanol 6-bob ochr gyda llif olau
>  Ystafelloedd ar gael ar gyfer cyfarfodydd / cyrsiau
> Wi-Fi
>  Parcio

Canolfan Tenis
>  Ystafell ffitrwydd teulu yn addas i bawb
>  Offer diweddaraf Pulse gyda sgrin weledol cyfunol
>  Peiriannau cydnaws IFI
>  Hyfforddwyr personol cymwysedig
>  3 cwrt tenis dan do
>  4 cwrt tenis awyr agored
>  Wal ymarfer hanner cwrt 
>  Wi-Fi
>  Parcio

Pwll Nofio Bangor

Ffordd Y Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2SD
01248 370600
pwllnofiobangor@gwynedd.llyw.cymru

> Pwll Nofio 25 medr (dyfnder-1.4 - 3.8m)
> Pwll Nofio 12.5 medr (dyfnder-1.1-1.4m)
> Byrddau deifio sbring 1m, sbring a phlatfform 3m a platfform 5m
> Peiriant deifio swigod
> Oriel wylio
> Ystafell Ffitrwydd
> Stiwdio Ffitrwydd/ Wattbike
> Ystafell gyfarfod
> Man ymlacio yn y dderbynfa gyda diodydd oer a phoeth - peiriant coffi Rijo a brechdanau ar gael
> 2 gae pob tywydd 5 bob ochr
> Wi-Fi
> Parcio

Pwll Nofio Bro Ffestiniog

Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW
01766 831066 
pwllnofiobroffestiniog@gwynedd.llyw.cymru

>  Pwll nofio 4 lon (25m x 8.5m)
>  Wi-Fi

Canolfan Hamdden Bro Dysynni, Tywyn

Stryd Fawr, Tywyn, Gwynedd. LL36 9AD
01654 711763
canolfanhamddenbrodysynni@gwynedd.llyw.cymrru

> Pwll nofio (25metr x 11metr)
> Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton
> 2 gwrt sboncen
> Ystafell stêm
> Sawna
> Ystafell ffitrwydd
> Cyrtiau tenis y tu allan, wedi ei oleuo
> Cae chwarae pob tywydd maint llawn, wedi ei oleuo
> Wi-Fi
> Parcio

Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli

Heol Hamdden, Pwllheli, Gwynedd LL53 5PF
01758 613437
canolfanhamddendwyfor@gwynedd.llyw.cymru

> Pwll Nofio 25metr
> Pwll Nofio Bach
> Llithren Ddŵr
> Ystafell Ffitrwydd
> Ystafell Bwysau
> Neuadd Chwaraeon (4 cwrt badminton)
> 2 Gwrt Sboncen
> 3 Cwrt tenis (allanol)
> Cae Pêl-Droed (gwair)
> Maes Ymarfer (wedi ei oleuo)
> Ystafell gyfarfod
> Stiwdio Seiclo
> Wi-Fi
> Parcio

Canolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau

Ffordd Arran, Dolgellau, LL40 1LH
01341 423579
canolfanhamddenglanwnion@gwynedd.llyw.cymru

> Neuadd sy'n addas i'r rhan fwyaf o chwaraeon dan do, ac ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau
> Cwrt sboncen
> Ystafell ffitrwydd
> Ystafell Pwysau
> Sawna
> 2 ystafell gyfarfod
> Beicio sbin gyda 11 beic
> 3 chwrt tenis y tu allan
> 1 cwrt pêl-fasged y tu allan
> 2 gwrt pêl-rwyd y tu allan
> Wi-Fi
> Parcio

Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog

Stryd y Llan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HW
01766 512711
canolfanhamddenglaslyn@gwynedd.llyw.cymru

> Pwll nofio (25 metr), a phwll nofio bach
> Ystafell ffitrwydd
> Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
> 2 gwrt sboncen
> Ystafelloedd gyfarfod
> Ystafell bwysau
> Cae pob tywydd 5-bob-ochr
> Wi-Fi
> Parcio
> Llyfrgell
> Caffi (cael i’w rhedeg gan gwmni allanol)

Canolfan Hamdden Penllyn, Y Bala

Lôn Pensarn, Bala, LL23 7SR
01678 521222
canolfanhamddenpenllyn@gwynedd.llyw.cymru

> Pwll nofio gyda llithren ddŵr
> Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
> Sawna
> Ystafell ffitrwydd
> Ystafell bwysau
> Stiwdio seiclo dan do
> Ystafell Codi Pwysau
> Wi-Fi
> Parcio

Canolfan Hamdden Plas Silyn, Penygroes

Ffordd y Sir, Penygroes, Gwynedd. LL54 6NE
01286 882047
canolfanhamddenplassilyn@gwynedd.llyw.cymru

> Neuadd fawr
> Sboncen
> Ystafell ffitrwydd
> Ystafell bwysau
> Cae chwarae pob tywydd, awyr agored
> Stiwdio Silyn
> Ystafell Craidd - Vibrogym, TRX
> Ystafelloedd newid
> Wi-Fi
> Parcio

Canolfan Hamdden Plas Ffrancon, Bethesda

Ffordd Newydd Coetmor, Bethesda, Gwynedd, LL57 3DT
01248 601515
canolfanhamddenplasffrancon@gwynedd.llyw.cymru

> Ystafell ffitrwydd
> Neuadd chwaraeon
> 2 gwrt sboncen
> Cae pob tywydd awyr agored, maint Olympaidd
> Caffi
> Wi-Fi
> Parcio

Canolfan Hamdden Y Pafiliwn, Abermaw

Beach Road, Promenade, Abermaw, Gwynedd. LL42 1NF
01341 280111
canolfanhamddenpafiliwn@gwynedd.llyw.cymru

> Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
> Sawna
> Ystafell ffitrwydd
> Ardal beicio mewnol gyda 18 beic sbin
> Ystafell gyfarfod gyda cyswllt wê
> Wi-Fi
> Parcio