Canolfannau Byw'n Iach

Darparwyr cyfleusterau hamdden, chwaraeon a nofio ledled Gwynedd

Mae Byw’n Iach.cyf yn gwmni cyfyngedig trwy warant o dan reolaeth Cyngor Gwynedd. Mae Byw’n Iach yn gweithredu cytundeb ar ran Cyngor Gwynedd i reoli 11 Canolfan Hamdden yn y sir a darparu ystod o wasanaethau chwaraeon, iechyd a ffitrwydd.

Ewch i'r wefan i weld yr amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael.