Canolfan Ymwelwyr Cadair Idris

Ystradlyn, Tal-y-Llyn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761505

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://naturalresources.wales/days-out/places-to-visit/north-west-wales/cadair…

Yn agos i ddechrau'r Llwybr Minffordd i gopa Cadair Idris mae Canolfan Ymwelwyr Cadair Idris, gydag arddangosfa bywyd gwyllt, daeareg a chwedlau Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris, a gerllaw, mae Ystafell Te Cadair yn agos ar gyfer y lluniaeth holl bwysig!

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr cerdded gerllaw
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Parcio
  • Toiled