Canolfan y Dechnoleg Amgen

Llwyngwern Quarry, Pantperthog, Machynlleth, SY20 9AZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 705950

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reception@cat.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.cat.org.uk/

Yn gorwedd mewn cwm ar odre Eryri, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) yn ganolfan eco byd-enwog sy'n ymchwilio a chefnogi ffyrdd mwy gwyrdd o fyw. Gyda 7 erw o arddangosfeydd ymarferol, esiamplau o adeiladu amgylcheddol cyfrifol, ynni cynaliadwy, gerddi organig a gweithgareddau gwyliau teuluol, mae rhywbeth i bawb yn CAT.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Pwynt gwefru cerbydau trydan