Caffi'r Mynydd

Mynydd Mawr Campsite, Llanllawen Fawr, Aberdaron, LL53 8BY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760223 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07989 716149

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@llanllawen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.aberdaroncaravanandcampingsite.co.uk

Caffi cartrefol mewn lleoliad godidog ym mhen draw Llŷn. Cewch frecwast, prydau ysgafn, te prynhawn gyda chacennau cartref, hufen iâ a lluniaeth ysgafn am bris rhesymol.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • Parcio
  • Toiled
  • Toiledau Anabl
  • Gwybodaeth i ymwelwyr