Caffi'r Eliffant

Canolfan y Fron, Y Fron, Gwynedd, LL54 7BB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 880882

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@canolfanyfron.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.canolfanyfron.org/cy/caffi/

Enwyd y Caffi yng Nghanolfan y Fron ar ôl y Mynydd Mawr, mynydd ‘eliffant’, ac y mae’n arbenigo mewn gwneud brecwast, prydau plaen, cacennau, te a choffi. Mae prydau nos yn cael eu gweini trwy drefniant. Mae’r Caffi yn lle gwych i gerddwyr aros ar eu ffordd ar Lwybr Pererinion Gogledd Cymru neu Lwybr Llechi Eryri, neu seiclwyr yn dringo i fyny at y pentref. Mae croeso i gŵn ar dennyn os ydynt yn byhafio! Mae’r golygfeydd o’r Caffi o Grib Nantlle ar draws y dyffryn yn newid yn gyson, ac yn werth eu gweld ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Ceir llety grŵp o safon yng Nghanolfan y Fron gyda darpariaeth ar gyfer 18 person mewn 4 ystafell. 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio am ddim
  • WiFi am ddim
  • Pwynt gwefru cerbydau trydan
  • Derbynnir Cŵn
  • Llwybr cerdded gerllaw