Caffi Moo a Pharlwr Hufen Ia

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Min Tarling

9 Y Maes, Caernarfon, LL55 2NF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 671441

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page min.tarling@yahoo.co.uk

Mae Caffi Moo, parlwr hufen ia, wedi cael ei leoli ar Sgwâr y Castell yn edrych ymlaen ar y castell hanesyddol a prydferth Caernarfon. Rydym yn cynnig byrbrydau bychan fel brechdanau a chawl ar y cyd gyda hufen ia, crempogau, wafflau, te, coffi ac amrywiaeth o gacennau. Mae hefyd yn bosib cael brechdanau a choffi i fynd gyda chi. Pam ddim galw fewn pan rydych yn ymweld â’r dref?

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • Toiledau Anabl
  • Toiled
  • Croeso i bartion bws