Caernarfon

Tref sirol Gwynedd, cartref castell mwyaf enwog Cymru, Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.  Castell godidog Caernarfon sy’n mynd a’r rhan fwyaf o’r sylw ond mae’n werth ymweld â strydoedd cul y dref a'r datblygiadau newydd chwaethus ar lan y dŵr. Roedd y castell, a adeiladwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg gan Edward y Cyntaf fel palas brenhinol a chaer filwrol, yn ganolbwynt i dref gaerog ganoloesol. Gadawodd y Rhufeiniaid eu hôl yma hefyd – 1000 o flynyddoedd ynghynt adeiladont Gaer Segontium ar y bryn uwchlaw (mae'r sylfeini yno hyd heddiw).

Mae’r atyniadau eraill yn cynnwys Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, Canolfan Hwylfan a llwybr beic Lôn Eifion. Mae Doc Fictoria ar lan y Fenai yn gartref i Galeri (canolfan celfyddyd gyfoes gyda theatr a sinema). 

Galeri Caernarfon

Mae Archifdy Caernarfon yn cadw archifau o Wynedd (dogfennau, delweddau, mapiau a phapurau newydd) sy'n mynd yn ôl 400 mlynedd. Cartref  Kate Roberts 'brenhines ein llên' oedd Cae’r Gors sydd yn Rhosgadfan gerllaw.

Cei Llechi - Mae’r gwaith adfywio wedi gweld Swyddfa’r Harbwr yn cael ei adnewyddu a’r unedau/adeiladau oedd wedi dirywio yn sylweddol yn dod nol i ddefnydd. Ar y safle mae 19 o unedau gwaith, crefft, manwerthu, galeri, stiwdio ffotograffiaeth, caffi a tŷ bwyta. Yn ogystal mae 3 llety gwyliau hunan arlwyo, ystafell gyfarfod a hefyd ystafell sydd yn cyflwyno hanes a phwysigrwydd Cei Llechi yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Cei Llechi Caernarfon

Os yn chwilio am lety a pethau i'w wneud o gwmpas Caernarfon yna cliciwch y linciau isod.

Llety: Rhestr I Map
Atyniadau/Gweithgareddau: Rhestr I Map
Llefydd i fwyta: Rhestr I Map
Siopau a chynnyrch lleol: Rhestr I Map