Cader Idris

cycling

Yn wreiddiol, datblygodd tref Dolgellau, gyda'i bensaernïaeth nodedig o gwmpas diwydiant gwlân ffyniannus. Mae'r llwybr hwn yn dringo allan o Ddolgellau i gyfeiriad Cader Idris (983m). Mae'r mynydd godidog hon sy'n eistedd dros y rhanbarth yn dominyddu'r daith. Mae tirlun amrywiol y bryniau coediog a chefn gwlad agored gyda darnau achlysurol o frigiau mynydd a chlogwyni yn cynnig ymweliad gwerth chweil.

Pellter: 33.8 km / 21 milltir
Amcan amser: 3-4 hour
Map Arolwg Ordnans: OS Explorer 23
Parcio: Canolfan Hamdden Glan Winion