Bwyty Môr Coes Faen Lodge

Coes Faen Spa Lodge, Abermaw, Gwynedd, LL42 1TE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 281632

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page croeso@coesfaen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://coesfaen.co.uk/

Mae Môr yn fwyty cyfoes diddos, sydd wedi'i leoli y tu mewn i Coes Faen Lodge ar yr A496 sy'n gweini prydau Cymreig gyda greddf Eidalaidd, gan ddefnyddio cynhwysion a ddewiswyd yn ofalus o Gymru a'r Eidal lle bynnag y bo modd. Mae'r prydau wedi'u hysbrydoli gan fwyd Eidalaidd, ac yn benodol, arddull coginio Twsgani, sy'n seiliedig ar gynhwysion rhagorol a'u trawsnewidiad clyfar i seigiau blasus syml. Mae'r holl seigiau wedi'u coginio'n ffres ar y safle o'r dechrau, gan ddefnyddio cynhwysion a ddewiswyd yn ofalus sy'n cyfuno ffynonellau a chynhyrchwyr Cymreig lleol, gyda'r gorau y mae gweddill y byd yn ei gynnig.

Gwobrau

  • Thumbnail