Bwyty gyda Ystafelloedd Plas Bodegroes

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Nefyn Road, Efailnewydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5TH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 612363

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@bodegroes.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bodegroes.co.uk/

Am dros 30 mlynedd mae Plas Bodegroes wedi ennill enw da fel un o'r bwytai gorau, nid yn unig yng Nghymru, ond ym Mhrydain gyfan. Wedi ei sefydlu mewn tŷ Georgaidd a'i amgylchynu gan 5 acer o erddi hudolus mae 10 ystafell wely en-suite moethus yn y Plas. Yn cael ei redeg gyda gofal gan Chris a Gunna Chown mae y bwyd, y rhestr win a'r gwasanaeth wedi' wobrwyo sawl tro dros y blynyddoedd am ei safon uchel. Hefyd, tu fewn i'r tŷ, mae casgliad wych o waith celf Cymreig i'w fwynhau. Mae cyfle i bobl sydd ddim yn aros dros nos wledda yn y bwyty o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn. Mae y bwyty ar gau ar y Sul ac ar ddydd Llun.

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Caffi/Bwyty
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Gardd
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail