Bwtri Y Crochan | The Y Crochan Larder

Canolfan Grefft Corris, Corris, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761437

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@corriscraftcentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corriscraftcentre.co.uk/welsh-food-drink-shop

Porwch y silffoedd sy’n orlawn o gynnyrch blasus a wneir gan y tyfwyr, ffermwyr a chynhyrchwyr ymroddedig ac angerddol o Gymru. Yma cewch y Bara Brith blasus sy'n cael ei bobi yn y caffi cyfagos, Y Crochan Caffi, yn ogystal â Chacennau Cri, bisgedi, siytni, mêl, cawsiau, jamiau, cyffeithiau, cynhyrchion tsilis a halen môr Cymreig. Maent yn gwerthu wisgi Cymreig, gwirodydd, cwrw a seidr Cymreig. Yn Bwtri Y Crochan | The Y Crochan Larder, mae obsesiwn wrth ddod o hyd i'r cynnyrch, gyda phopeth wedi'i wneud yng Nghymru, yn aml gan gynhyrchwyr crefft, gyda llawer o eitemau wedi eu cynhyrchu ychydig filltiroedd i ffwrdd. Maent yn arbenigo mewn basgedi bwyd a diod o Gymru.

Mwynderau

  • Parcio
  • Croeso i bartion bws
  • Gorsaf bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Toiledau Anabl
  • Cyfleusterau newid babanod
  • WiFi am ddim