Bryniau Golau

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llangower, Bala, Gwynedd, LL23 7BT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 521782

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page katrinalesaux@hotmail.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bryniau-golau.co.uk/

Wedi ennill gwobrau G&B ac wedi'i lleoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Tŷ hardd Fictoraidd gyda golygfeydd trawiadol dros Llyn Tegid. Llety moethus, tair ystafell pob un ag en-suite. Dwy gyda gwely pedwar poster. Bwyd cartref gwych gan gynnwys cacennau a bisgedi cartref, mêl cartref, a’r marmalêd gorau yng Nghymru! 

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail