Bryn Gloch

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Betws Garmon, Gwynedd, LL54 7YY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650216

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page eurig@bryngloch.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.northwalescamping.co.uk/

Wedi ei leoli mewn safle delfrydol wrth droed mynyddoedd Eryri, mae Bryn Gloch yn cynnig golygfeydd bendigedig, cyfleusterau modern ac o fewn cyrraedd hawdd i'r Wyddfa, Caernarfon a nifer o atyniadau llawn hwyl ar gyfer yr holl deulu.

AA 5 Pennat Grading

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Toiled cemegol
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Dim Ysmygu
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Llaeiniau llawr caled
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Pwynt trydan
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Pwynt cysylltu sustem ddraenio
 • Cyfleusterau plant
 • Croesewir grwpiau
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail