Bron Eifion Hotel

Cricieth, Gwynedd, LL52 0SA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522385

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@broneifion.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.broneifion.co.uk

Mae Bwyty Gardd Bron Eifion yn darparu rhywbeth at ddant pawb, p'un ai ydych yn chwilio am bryd bwyd 3 cwrs llawn, swper ysgafn, pryd rhamantus i 2, dathliad gyda ffrindiau neu noson hamddenol gyda bwyd a diod da. Mi fyddai Bron Eifion wrth eu boddau yn eich croesawu, felly beth am dalu ymweliad â nhw!

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Parcio
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Croeso i bartion bws
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim
 • Talebau rhodd ar gael