Brigands Inn

Mallwyd, Gwynedd, SY20 9HJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01650 511999

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@brigandsinn.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.brigandsinn.com/

Y weledigaeth yn Brigands Inn yw gwneud eich ymweliad yno yn brofiad y byddwch am ei ailadrodd dro ar ôl tro. Dim ond y cynnyrch lleol o'r ansawdd gorau fydd eu tîm o gogyddion arobryn, ynghyd â'r gweinyddesau a'r gweinyddwyr brwdfrydig, yn ei ddarparu , gyda gwasanaeth arbennig a gwên fydd yn bywiogi'ch diwrnod. Edrychwch ar y digwyddiadau sydd i ddod am yr holl gynigion arbennig - mae Cinio Dydd Sul yn hanfodol yn y Brigands felly peidiwch ag anghofio archebu! Yn Nhafarn y Brigands, mae prydau yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r cynhwysion lleol gorau gan gynhyrchwyr crefft lleol.

Gwobrau

  • Thumbnail