Brigands Inn

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Mallwyd, Gwynedd, SY20 9HJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01650 511999

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@brigandsinn.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.brigandsinn.com/

Yn swatio yn nyffryn prydferth Dyfi, mae golygfeydd godidog cefn gwlad Cymru yn amlwg i'w gweld o bob agwedd. Mae'r dafarn 15fed Ganrif hon, o oes y goetsh fawr, wedi cael ei thrawsnewid a'i hailagor yn ddiweddar gan gynnig dewis o opsiynau bwyta, yfed a chysgu i westeion, yn ogystal ag ystafell addas ar gyfer digwyddiadau a phartïon mawr, gan gynnwys priodasau. 

Gwobrau

  • Thumbnail