Boulder Adventures

Tŷ Du Road, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870556

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@boulderadventures.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.boulderadventures.co.uk

Mae Boulder Adventures, Llanberis yn cynnig gweithgareddau awyr agored a llety yn Eryri, Gogledd Cymru.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Llety yn agos i lwybr beicio
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw