Bodnant Welsh Food

Furnace Farm, Tal-y-cafn, Conwy, LL28 5RP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 651100

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reception@bodnant-welshfood.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bodnant-welshfood.co.uk

Dyma’r lle i fynd i siopa a bwyta yn Nyffryn Conwy. Mae Bwyd Cymru Bodnant yn arddangos y cynnyrch artisan gorau sydd gan Gymru i’w gynnig, o lysiau a chawsiau organig i gig oen mynydd a danteithion o bob math. Mae Fferm Ffwrnais, sy’n dyddio yn ôl i’r 18fed ganrif, wedi’i hailwampio’n brydferth ac mae yma siop fferm, ystafell de, bwyty, becws, llaethdy, cigydd, ysgol goginio a chanolfan cadw gwenyn. Mae llety pum seren hefyd ar gael. Dyma le nefolaidd i’r teulu cyfan. Dysgwch sgil newydd yn yr ysgol goginio, ewch draw i gael golwg ar y cychod gwenyn a’r bobl sy’n cadw’r gwenyn wrth eu gwaith, yna blaswch fwydydd sy’n siŵr o ddod â dŵr i’ch dannedd. Mae’r golygfeydd o Afon Conwy yn werth eu gweld hefyd.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Parcio (Bws)
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Siop gwerthu bwyd ar y safle
  • Pwynt gwefru cerbydau trydan