The Boatyard Inn

Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2SF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 208230

Mae'r Boatyard Inn yn ardal Garth ym Mangor i lawr ger y pier, ac wedi'i lleoli reit ar ymyl Afon Menai. Mae golygfeydd godidog dros y mynyddoedd a throsodd i Biwmares a Llandudno. Mae bwyd rhagorol wedi'i goginio gartref yn cael ei weini, gyda llawer o fwyd môr lleol ar gael ar y fwydlen. Gyda maes parcio mawr a gardd gwrw, mae'n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd â phlant neu gŵn, neu ar gyfer y rhai sy'n teimlo'n fwy cyfforddus mewn lleoliad cymdeithasol awyr agored! 

Gwobrau

  • Thumbnail