Blas Y Waun

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Tracey Hughes

Bryn Pistyll, LL55 4BJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650937

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page caffi@anturwaunfawr.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.anturwaunfawr.cymru

Byddwch yn sicr o gael croeso cynnes yng Nghaffi Blas y Waun, ar brif safle Antur Waunfawr yn Waunfawr. Mae’r caffi wedi’i leoli wrth ymyl gerddi hardd a pharc saith erw’r Antur, ac yn rhoi cyfleoedd gwaith ar gyfer unigolion gydag anableddau dysgu. Mae’r caffi yn darparu bwyd ffres, Cymreig, wedi’i wneud o gynnyrch cartref lleol. Mae’r fwydlen dymhorol yn gwneud defnydd o ffrwythau a llysiau a dyfir ar dir yr Antur.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • Parcio
  • WiFi am ddim
  • Toiledau Anabl
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd