Bendi-Gedig

King Edward Street, Abermaw, Gwynedd, LL42 1AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 281523

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@bendi-gedig.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bendi-gedig.com

Ystyr 'bendigedig’ yw gwych, hynod, ardderchog ac wedi bendithio. Canolfan chwarae dan do i blant hyd at 12 oed, sy’n cynnig lle iddynt redeg, neidio, cropian, gwasgu, llithro a bownso'u ffordd drwy'r ddrysfa o offer chwarae arbrofol. Mae yma gaffi teuluol hefyd, sy'n cynnig bwydlen o gynnyrch lleol, blasus, fforddiadwy. 

Mae hefyd stiwdio crochenwaith lle gallwch fod yn greadigol wrth fodelu a phaentio eich crochenwaith eich hun mewn awyrgylch hwyliog a hamddenol.

Gwobrau

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Gorsaf bws gerllaw
  • Parcio (Bws)
  • Derbynnir cardiau credyd
  • WiFi am ddim