Beddgelert Bikes

Beddgelert, LL55 4YW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890434

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page peter@beddgelertbikes.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.beddgelertbikes.co.uk

Wedi ei leoli yn gyfleus yn y pentref ger gorsaf Rheilffordd Eryri ac 1 milltir o'r goedwig, mae gan Beddglelert Bikes dros 200 o feiciau mynydd ar gael i'w llogi. Mae llwybrau yn dechrau o Beddgelert Bikes ar Lôn Gwyrfai, sy'n llwybr oddi-ar y ffordd yn cysylltu Beddgelert gyda Rhyd Ddu.

Gwobrau

  • Disgrifiad Cryno