Barmouth Bay Holiday Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Talybont, Abermaw, Gwynedd, LL43 2BJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01442 500315

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@away-resorts.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.awayresorts.co.uk/barmouth-bay/

Y mae y parc godidog yma yn lle perffaith i gyplau, teuluoedd a grwpiau ymlacio. Gyda thraeth bendigedig ar y stepan drws, pwll nofio dan do wedi ei gynhesu ac wedi ei leoli yng nghalon Eryri, mae bob amser digon i wneud beth bynnag y tymor. Gwisgwch eich sgidiau cerdded, ac ewch â'r ci efo chi i goncro'r mynyddoedd, neu rhowch eich tywel ar lawr i dorheulo. Yn Barmouth Bay, mae y gorau o'r tir, môr a thywod ar gael i chi. Mae dewis helaeth o lety ar gael ac mae wifi ar gael trwy'r parc.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Cot ar gael
 • En-Suite
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Pwll nofio
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael
 • Dillad gwely ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Nwy ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle

Gwobrau

 • Thumbnail